Thursday Mar 02, 2023

56. Egen förmåga

Henry Ford ska ha sagt att vare sig du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, så har du rätt! Forskning inom psykologin visar att det stämmer väldigt bra. Det handlar om tron till din egen förmåga, vilket du självklart kan påverka till det bättre.

 

Följ oss gärna på Instagram eller Facebook! Där kan du även nå oss för att ställa frågor!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013