Thursday May 05, 2022

17. Meditation

Likt mindfulness är meditation ett viktigt område inom forskningen om välmående. I detta avsnitt berättar vi om de olika meditationsformer som det idag forskas intensivt på. Oavsett om du är ett stort fan av meditation, eller om du tycker att det verkar skrämmande, så kan det vara värdefullt att lyssna på avsnittet för att lära dig lite mer om varför meditation har blivit så populärt inom välmåendeforskning.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013